eldad2305

מניית cara

לונג
NASDAQ:CARA   Cara Therapeutics, Inc
צפיות ‎49‎
0
מניית cara מתחום הבריאות
המניה במגמת עליה, מתכנסת בתוך משולש.
פריצה של המשולש מעל התנגדות 24.10 תבצע תנועה חדה מעלה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות