eldad2305

מניית CARS

לונג
NYSE:CARS   Cars.com Inc
צפיות ‎61‎
0
עסקת סווינג ארוך.
מניית CARS הינה חברה שמשווקת ומוכרת רכבים חדשים וישנים דרך האינטרנט ואפליקציה.
לחברה נתונים פונדמנטליים לא מזהירים אך מרבעון לרבעון הנתונים משתפרים.
בהיבט הטכני:
המניה מצאה תחתי באזור מחיר 4.00 ומאז החלה מגמת ירידה.
המניה פרצה את ההתנגדות באזור מחיר 8.30 ובימים האחרונים ביצעה פול באק על התנגדות שהפכה לתמיכה.
כל עוד המניה מעל 8.30 המניה תחשב כחיובית.
יעדים מופיעים על הגרף, הרבה סבלנות בעסקה זו.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות