NASDAQ:CHKP   Check Point Software Technologies Ltd.
מניית CHKP - מחיר 111.00
בהיבט הפונדמנטלי - חברה רווחית, תשואות חיוביות, מחיר יעד אנליסטים - 121.48
בהיבט הטכני - מגמה ראשית בעליה, מגמה משנית חצי שנתית בירידה.
במהלך חודש ספטמבר 2019 המניה יוצרת תחתית כפולה.
ניתן לזהות קו מגמה יורד (קו שחור כהה) שנוצר מחודש אפריל דרך חודש יולי 2019.
בתאריכים 12.9, 16.9, 1.10, המניה ביצעה 3 פריצות שווא על קו מגמה יורד.
ביום שישי האחרון המניה פורצת באופן מושלם את קו המגמה היורד עם נר קונים חזק ומחזור גבוה ומעל ממוצע 20 ןממוצע 50.
מחירי מפתח/אזהרה 113.00 , 115.45.
פריצה של קו מגמה משני ולהערכתי המניה תמשיך את המשך העליות.
מתחת למחיר 105.19 הערכה שלי תשנה ולא אהיה מעוניין להיות במניה.
בע"ה נעשה ונצליח.
אין באמור המלצה.כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.