Commodity_Whisperer

התחנות הבאות בנפט גולמי

שורט
NYMEX:CL1!   חוזים עתידיים נפט גולמי
48.80
42.30
עסקה פעילה: מאז האיתות 2 דולר,ממשיכים לקדוח למטה
עסקה פעילה: עוברים ליעד הבא

רעיונות קשורים