Commodity_Whisperer

מסחר בתעלה ל2 הכיוונים

NYMEX:CL1!   חוזים עתידיים נפט גולמי
קו עליון למכור
קו תחתון לקנות
שבירה של 53 יביא ל50.50
פריצה תביא לנו 57
עסקה פעילה: ממתינים לשבירה
אפשר לקחת 2/3 רווח
עסקה פעילה: יש לנו שבירה..
בהצלחה

תגובות