NYMEX:CL1!   חוזים עתידיים נפט גולמי
צפיות ‎113‎
1
הנפט, שהחל יחד עם השוק את המהלך העולה האחרון מגלה סימני יציבות גם כעת.
מבצע החלפת תפקידים בין רמות ומאפשר הכנת תכנית עבודה להמשך.
נראה נפלא להכנה כפי שמופיע בגרף. NYMEX:CL1!
הערה: מתקרבים אל היעד, ניתן לקדם סטופ לשפל האחרון בגרף היומי

תגובות