Lifestrader

מוצאים נפט

לונג
Lifestrader מעודכן   
NYMEX:CL1!   חוזים עתידיים נפט גולמי
הנפט, שהחל יחד עם השוק את המהלך העולה האחרון מגלה סימני יציבות גם כעת.
מבצע החלפת תפקידים בין רמות ומאפשר הכנת תכנית עבודה להמשך.
נראה נפלא להכנה כפי שמופיע בגרף. CL1!
הערה:
מתקרבים אל היעד, ניתן לקדם סטופ לשפל האחרון בגרף היומי

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.