Matan_The1

מניות הנפט יוצאות לתיקון האם זו הזדמנות ?

לונג
NYMEX:CL1!   חוזים עתידיים נפט גולמי
מניות האנרגיה נהנות ממחיר הנפט הגואה, הקורונה קצת מרגיעה את המחיר מצד הביקוש ומניות הסקטור יוצאות לתיקון טכני טבעי.
להערכתי 2022 תמשיך להיות שנה שמתאפיינת במחירי נפט וגז (אנרגיה) יקרים ולכן מחירי מניות הנפט צריכים לעניין כל משקיע.


הצטרף לקבוצת הניתוח הטכני הגדולה בישראל
https://www.facebook.com/groups/100765133353637/