yuvalzigron

coinbase long

לונג
yuvalzigron מעודכן   
BATS:COIN   Coinbase Global
coin הגיעה לתיקון פיבונאצי של 0.5 מהעליות האחרונות מביאה לנו אפשרות במקרה של ריברסל כניסה (לא
המלצה) לקיחת רווח ראשון על ההתנגדות הראשונה בגרף ורווח שני בהתנגדות של 350
הערה:
TP 1 = 281
TP 2 = 368
STOP LOSS = בנמוך של התיקון האחרון
לא המלצה
צריך לחכות לריוורסל בגרף
הערה:
המניה פרצה את הקו מגמה בתקווה להמשך עליות יש לפעול לפי הsl ו tp (לא המלצה)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.