BINANCE:COTIUSDT   COTI / TetherUS
אני חושב שרמות הכניסה שציינתי בתרשים עשויות להיות בטוחות.
רמות היעד יתיישרו עם רמות פיבונאצ'י.
אני חושב שאזורי ההצטלבות של רמות Fibonacci Fan ו-Fibonacci יעבדו בצורה חלקה יותר.

הערה: זה לא ייעוץ השקעות.