eyal676

CPE-לונג

לונג
NYSE:CPE   Callon Petroleum Company
CPE-סקטור האנרגיה-נפט וגז
מחיר-60.57
לאחר דוחות שהיכו את התחזיות,נהנים מהעלייה
החדה במחירי הנפט והגז.
טכני-במגמה ראשית עולה,מדגמים כרגע תבנית
המשך מגמה HANDLE&CAP .
מתנדים תומכים בהמשך עלייה למעט סטייה דובית
ב RSI שעלולה להוביל לתיקון קל לאיוורור המתנד לפני פריצה.
טריגר כניסה ללונג-פריצת נתבנית במחיר 61.50 במחזור תומך/גבוה.
לחילופין תיתכן ירידה במחיר ל POC של המרקט פרופיל וזה יהווה
עבורי טריגר כניסה ללונג ביחס סיכוי/סיכון טוב יותר,וכמובן שזה בכפוף
לכך שהירידה/תיקון תהיה במחזורים נמוכים ותיתן פרייס אקשן מתאים
לכניסה ללונג.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
אם אהבתם פרגנו בלייק.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.