eyal676

מניית CPRI ללונג

לונג
NYSE:CPRI   Capri Holdings Limited
מניית CPRI מייצרת מבנה מחירים עולה לאחר תקופה ארוכה של ירידות.
מבחינה טכנית ניתן לראות חיתוך ממוצע 50 ב200 קרב
RSI נתמך על 50 ובנוסף תבנית הרמונית פוטנציאלית בשם קראב
המסתיימת ב T.P במחיר 45.00.
שימו לב להתבססות המחיר על תמיכה ששימשה בעבר כהתנגדות.
בהצלחה.

תגובות