ofeki

CROX LONG

לונג
NASDAQ:CROX   Crocs, Inc
קרובה לשיא של כל הזמנים מאז ההנפקה
דאבל טופ על 36.66, אפשר להיכנס מעל או לחכות לשבירה של השיא ב38.5
MACD קרוב לחיתוך
RSI לא מלהיב

אין באמור המלצה
הערה: כמו כן גם בולינגר מכווץ וכמעט פורץ לגמרי
הערה: מעל 9.3% רווח 🤑
גילוי נאות - פספסתי.. 🤣

תגובות