eldad2305

מניית CRWD סווינג קצר

לונג
NASDAQ:CRWD   CrowdStrike Holdings, Inc
צפיות ‎107‎
1
מניית CRWD מסקטור התוכנה.
עסקת סווינג קצר.
המניה בתוך תעלה עולה החל מאמצע חודש מרץ.
המניה ביצעה תיקון עד הקצה התחתון של התעלה.
אתמול המניה יצרה נר קונים עם מחזור גבוה מקודמו וסגרה מעל ממוצע 20.
יעד רווח עד לשיא כל הזמנים.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.