eyal676

CVNA-שורט

שורט
NYSE:CVNA   Carvana Co
CVNA-128.53
סקטור-צרכנות מחזורית/קמעונאות באינטרנט
מפעילה פלטפורמת מסחר אלקטרוני לקנייה ומכירה של מכוניות משומשות
בארהב+כיסוי ומימון לרכישה.
המניה סיימה את חודש יוני בעלייה של 29% כנראה בעקבות אנליסטים שהיו
שוריים על המניה בנוסף לפעילות חריגה של סוחרי האופ קול ובשילוב עם
הנתון של 45% אחוז שורט פלוט במניה מה שהוביל מין הסתם לשורט סקוויז
ולעליית המחיר בחדות.
כעת לדעתי הגיע הזמן לתיקון ולאיוורור מתנדים בשורט.
טכני-1-תבנית הרמונית אלט באט לשורט שהושלמה-מודגמת בכחול
2-תבנית יתד דובית/תבנית היפוך מעליות לירידות-שבירת קו המגמה העולה
מסמנת היפוך מגמה--מודגמת בצהוב
3-דאבל טופ עם 2 נרות שוטינג סטאר+סטייה דובית במתנד ה RSI .
4-יחסי כוחות במגמה המינורית בבירור לטובת המוכרים/שימו לב לנר האדום הגדול
שלקח 5נרות ירוקים/5ימים לכסות אותו
אזהרה;שימו לב שמדובר בקאונטר טרנד-טרייד מסחר כנגד המגמה הראשית/פסגה אחרי מהלך שורי.
בהצלחה חברים.
אין באמור לעיל המלצה.