orglaizer

לונג CYBER ARK

לונג
NASDAQ:CYBR   CyberArk Software Ltd
* חברת הסייבר הישראלית, חזקה מאוד מבחינה פיננסית. אחרי דוח רבעוני נהדר הרבה מעל הצפי והעלאת ציפיות להמשך.
* מבחינה טכנית
- מגמה עולה עד חודש יולי ולאחר מכן ירידות חזקות,נראה על פניו כתיקון פיבונצי.
- המנייה פרצה דשדוש של חודשיים בין 98$-106$ בעקבות הדוחות, הגיעה להתנגדות משמעותית ב120$ ושם הגיע מימוש אגרסיבי של 10-11%.
- ביום המסחר האחרון מגיעים מחדש הקונים והמנייה מתקנת כמעט את כל הגאפ של היום הקודם עד ל114$.

* להערכתי קיימות 2 אופציות כרגע במנייה
1. המשך עליות ותקיפה נוספת של ההתנגדות ב120$, כאשר פריצה של ההתנגדות תהווה סממן מאוד חיובי עם יעד ב135$.
2. ירידה לבדיקה של אזור ה106$ שהפך מהתנגדות לתמיכה ומשם בהנחה שהתמיכה תחזיק התהפכות וחזרה לעליות.

* גילוי נאות, נמצא במנייה משער 100
* אין באמור המלצה !
NASDAQ:CYBR

תגובות