BINANCE:DATAUSDT   Streamr DATAcoin / TetherUS
ציינתי את השדות Entry ו-Stop Loss. אם הוא יכול לעבור את אזור הקלט, נקודת היעד יכולה להיות ברמה של תיבת GANN .
אם הוא פוגע במטרה, עליך לנתח מחדש למטרות גבוהות יותר.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות.