thestockspicker94

DDD בניתוח של אליוט וגאן גרף יומי

לונג
NYSE:DDD   3D Systems Corporation
המניה נמצאת במונמטום יפה ועולה וגמעה מרחק מדהים בתקופה של השנה האחרונה.
המניה לוקחת קצת אוויר כרגע וניכר כי כל ירידה כאן היא לצורך המשך עליה.
המניה נמצאת בגל 4 מתקן שלרוב מתקן כ 382 מגל 3.
רעיון המסחר שלי הוא כניסה במחיר הנוכחי של 18$ עם סטופ של מעט יותר מדולר.
היעד הראשון הוא פריצת השיא ומחיר של 22$ ולאחריו 26$
אינני ממליץ דבר וייתכן ואקח את העסקה הזאת בהתאם לתמיכת השוק.
מציע לשים לב שמתחת ל16$ יש גאפ פתוח ובהינתן שוק יורד ייתכן והתיקון של 4 יהיה עמוק יותר מהמצב כרגע.

בהצלחה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.