eyal676

DELL-לונג

לונג
NYSE:DELL   Dell Technologies Inc
DELL-סקטור טכנולוגיה/חומרת מחשבים
מחיר 66.21
טרנד הWORK FROM HOME גרם לביקוש
עולה וחזק למחשבים אישיים בעקבות כך שכל החיים מתנהלים
כרגע מהבית דרך מחשבים גם מבחינה עסקית וגם מבחינת לימודים.
המניה קיבלה ביום שישי העלאת דירוג ליעד 80$ מ RBC קפיטל
וזאת לאחר שדיווחו ביום חמישי והפתיען את התחזית הן ברווח והן במחזור.
ניתן לראות שגם לאחר הדוח הקודם שהפתיע המניה פרצה מעלה את ממוצע 200
והמשיכה בטרנד השורי.
טכנית-קיבלנו כאן פער פריצה שלווה במחזור גדול מהרגיל והגיע לאחר איסוף
דבר שמחזק ביותר את רמת 63.00 כתמיכה חזקה להמשך תנועה מעלה.
המשך לונג בתעלה העולה ליעד 70.58 גבוה כל הזמנים שפריצתו תוביל
אותנו ליעד שני ברמות מחיר 78.67-81.44.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.