Samuel12_1980

מניית דלתא (גרף יומי)

TASE:DELT   DELTA
צפיות ‎192‎
1
עדיפות ראשונה לתמיכות פיבו,
בסנריו של היפוך יש לבחון את קו הצוואר לחיוב , רמזים על המתנדים.

לא ממליץ שום דבר.