eyal676

DKNG--גלי אליוט תרחיש

לונג
NASDAQ:DKNG   DraftKings Inc.
DKNG-הימורי ספורט דיגיטליים
מחיר 44.34
מחפש כניסה ללונג ב BUY ZONE.
לאחר מהלך של 5 גלים עולים בתעלה עולה
אנחנו מקבלים תיקון כשאנחנו עדיין בתוך התעלה
ומתקרבים לחלקה התחתון/קו מגמה עולה שאמור
לשמש כתמיכה למחיר.
באיזור זה אחפש פרייס אקשן כגון נר פטיש על תחתית התעלה
במחזור גדול בכדי לקבל אישור לכניסה ללונג לפחות ליעד 1
שיהיה בגאפ הפתוח.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.