NYSE:DOOR   Masonite International Corporation
DOOR--תעשיה:מוצרי בנין וציוד מלא
מייצרת ומפיצה דלתות פנים וחוץ למגורים ומשרדים
ברחבי העולם.
דוח אחרון מעל הציפיות והעלאות דירוג מאנליסטים.
טכני-נמצאת בתוך תעלה עולה לאחר פריצת משולש
וממוצע 200 בנר מלא ועוצמתי.
כניסה מעל הגבוה של אתמול
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות

תוכל לומר בבקשה איפה קו התמיכה כרגע?
השב