YossiCohen

דוראל הישראלית פורצת

לונג
TASE:DORL   DORAL ENERGY
למי שלא מכיר מדובר בחברת אנרגיה מהתחום הסולארי.
החברה הונפקה בשנת 2020 ומאז מספקת מהלך יפה למשקיעים.
מחודשים אוקטובר-נובמבר נראה שהתקשתה לפרוץ את רמת ההתנגדות שנוצרה לה אבל מסתמן מהימים האחרונים שהמניה יוצאת למהלך עליות נוסף.
מחיר ההתנגדות שעמד על כ-1590 אג' למניה נפרץ באופן מובהק עם מחזורי מסחר די יפים ביחס לחודשים האחרונים.
בנוסף אגיד שמבדיקה שערכתי מדובר בחברה עם נתונים כספיים די חיוביים ביחס למתחרות שלה במגרש הישראלי.
לא המלצה כמובן! דיעה בלבד.

בהצלחה לכולם!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.