UZI_COHEN

איך ניתן לסחור את הדולר לשני הכיוונים?, מסחר לתוך השבוע.

השכלה
TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
שלום סוחרים יקרים, שנה טובה
השבוע התאפיין במיקס על הדולר, אם נתמקד במחיר בלבד, במה שהוא מספק לנו, נוכל לנצל לטובתנו, לחץ דובי ולחץ שורי.
אנו יכולים לנצל מומנטום תוך שבועי, הכוונה-למומנטום דובי ומומנטום שורי ולהכנס ולצאת מהשוק בצורה יעילה ( במיוחד בימים אלה).
אז אם נתמקד בתוך השבוע בלבד-כפי שמתואר בגרף-
ריבוע שמאלי-תחילת שבוע, אנחנו יכולים לזהות -
א.לאחר ההודעה והמומנטום הדובי שנכנס, המוכרים-כשלו מלייצר שפל חדש.
ב.הקונים שברו את השיא האחרון-אמנם בצורה לא משכנעת ( אנחנו יכולים לזהות לראות איך הגוף סוגר מעל השיא האחרון) ומשם מגיעה תנועה שורית.
*** בנקודה הזו-היו הזדמניות יפות לסחור את צמדי הדולר להתחזקות הדולר.

ריבוע ימני-סוף שבוע-אנחנו יכולים לזהות-

א.הקונים מנסים לייצר מומנטום של המשכיות, אך מהר מאוד מגיעה כניסה של מוכרים ( וגם מימושים-של הלונגים).
ב.המחיר נכנס לאזור החלטה בו אין ממש שליטה של קונים או מוכרים.
ג.כניסה נוספת של מוכרים ובדיקה של המחיר-
בנקודה הזו היה ניתן לסחור את צמדי הדולר להחלשות. ( באינטרוולים נמוכים)

לדעתי אם בימים אלה שהשוק נותן לנו שינויי כיוון מהירים, אנו צריכים להיות מהירי החלטה ולהסתכל על השבוע בלבד.

מקווה שרעיון זה יהיה עבורכם לעזר.
שבת שלום.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.