TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
מדד הדולר אינדקס סגר נר שבועי מעל איזור פיבו
61.8 ויתכן כי עליות יתאפשרו או שמא המחיר יחזור לבדוק את איזור 89 לפני החלטה.

תגובות