TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
DXY-לונג
הדולר אינדקס צפוי להתחזק ובמיוחד לאור העלאות
הריבית הצפויות.
הגרף מדגים תנועה מעלה לעבר היעדים המסומנים.
או באופן ישיר כהמשך תנועה בתעלה העולה או לאחר
תיקון קל לעבר קו המגמה העולה מה שיצור דאבל בוטם
שקל יותר לזהות בגרף H4 ואז עלייה ליעדים המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.