UZI_COHEN

מדד הדולר, לאן ? והשפעתו על שאר המטבעות העיקריים בשוק-סרטון קצר

TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
שלום לכולם, בוקר טוב
הדולר לאחרונה בהתכנסות מאוד גדולה תקופה ארוכה.
בסרטון הנ"ל אני מציג את הפרספקטיבה לתוך היום עם התמקדות בנתונים האחרונים שלפנינו.
מקווה שיהיה לכם לעזר.
דעתי בלבד.