UZI_COHEN

מדד הדולר וחשיבות הגרף הרבעוני

השכלה
TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
שלום לכולם,
בעולם המט"ח-כולם נושאים עיניים לכיוון הדולר-כי הכיוון שלו מאוד משפיע על שאר המטבעות.
אם ננתח את מדד הדולר-אנו יכולים על פניו לגלם את כל הפן הפנדומנטלי בתוך הגרף הרבעוני, הוא מספק לנו מידע רב, היכן הדולר נמצא ברבעונים האחרונים, ולאן הוא עשוי להתקדם.
הרבעון הנוכחי טרם הסתיים.
מדד הדולר עשוי "לבקר" בנמוך של אזור ההתכנסות ומשם לקבל את הנזילות לכיוון מעלה.
הגרף הרבעוני עשוי לעזור לנו להבין היכן המוסדיים רוצים לסיים את הרבעון (עניינים פנדומנטלים משתקפיים כמובן דרך זה).
לטעמי חשיבות רבה בגרף הזה, להבין את כיוון השוק והפן הפנדומטלי .
דעתי בלבד כמובן.
שבוע נפלא.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.