UZI_COHEN

מדד הדולר היעד יושג? בהמשך לסקירה האחרונה

TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
שלום סוחרים יקרים,
בהמשך לרעיונות האחרונים לגבי מדד הדולר, מצאתי לנכון להדגיש את החשיבות של הדברים הבאים בשוק המטח-
א.סנטימנט
ב.תיקון בריא
ג.היעדים של הגופים הגדולים


אז כפי שאנחנו יכולים להבחין- בתמונה הרחבה מדד הדולר בעליות תקופה ארוכה, הדולר בהתחזקות.
יחד עם זאת כפי שאני יכולים להבחין תיקונים מגיעים כדרך התנהגותו של הגרף.
בשבוע שעבר בתחילת השבוע ציינתי שלאחר הדפסת שיא חדש יגיע תיקון, עד לאן , לא ניתן לדעת אך ניתן להעריך, התיקון הגיע כמצופה-כלומר חולשה זמנית של הדולר זימנה עסקאות בצמדי הדולר לחולשה.

בנוסף-ע"פ התמונה הרחבה של הדולר ציפנו להמשכיות התחזקותו של הדולר, כלומר , איזה שהם ראיות שהדולר עשוי להמשיך את תנועתו הגדולה להתחזקות, אכן קיבלנו כמצופה מיקס של הדולר אשר בתחילת השבוע המשיך את החולשה ולאחר מכן קונים הגיעו.
זאת אומרת שהסנטימנט השתנה להתחזקות הדולר במהלך השבוע, הדבר חיזק לנו עסקאות יפות על הדולר בצמדים שונים להתחזקות.

לאן פני הדברים עכשיו?- כפי שהסברנו והמחשנו, היעדים הגדולים של הגופים הם השיאים האחרונים בתוך המגמה כלומר שבירתם ויצירת שיא חדש, האם הדברים יקרו בתקופה הקרובה?-סביר מאוד.

אלו הדגשים המרכזיים אותם סקרתי בחודש האחרון , הדברים התממשו בצורה מושלמת, אתם מוזמנים לצפות בסרטונים האחרונים המופיעים מטה.

זו דעתי והתייחסותי לשוק.

שבת שלום :)


האתר שלנו:
uzfxcryptopage.ravpage.co.il/uz-fx-crypto

ערוץ הטלגרם :
t.me/Uziasaftradingideas
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.