TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
כרגע הדולר אינדקס מייצר לנו שיאים ושפלים עולים בגף 4 שעתי.
כדי שישנה כיוון צריך שבירה של הקו הירוק ואז נדע שהדולר הולך להיחלש.
נכון לעכשיו, הוא בוליש. יתכן שישבור את השיא השבועי הקודם וימשיך במגמה העולה.

תגובות

מזל טוב על בחירת העורכים, המשך בעבודה הטובה! צוות TradingView
ונשמח לראות בהמשך ניתוחים בעלי אופי עשיר.
100‎מטבעות
השב