TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
מדד האינדקס ממשיך לתהחזק כצפוי ולאור חבילת הסיוע שנכנסה למשק.
נראה כי כל השבוע הדולר מתחזק. הצפי הוא שבירת האיזור הנוכחי - פריצה ובדיקה ומשם המשך קדימה.

תגובות