orglaizer

EA - מתכנסת, הכרעה לאיזה צד?

NASDAQ:EA   Electronic Arts Inc
צפיות ‎58‎
2
* אחרי דוח רבעוני טוב בו עלתה על ציפיות האנליסיטים אך הדוח לא השפיע יותר מדי על המניה.
* המנייה מדשדשת מחודש מרץ בין אזור ה90$ לאזור ה100$
* בימים האחרונים המנייה עולה ומגיעה לאזור התנגדות, בנוסף נראה שהמנייה מתכנסת ובקרוב תבחר כיוון.

אין באמור המלצה!

תגובות