orglaizer

EA - מתכנסת, הכרעה לאיזה צד?

NASDAQ:EA   Electronic Arts Inc.
* אחרי דוח רבעוני טוב בו עלתה על ציפיות האנליסיטים אך הדוח לא השפיע יותר מדי על המניה.
* המנייה מדשדשת מחודש מרץ בין אזור ה90$ לאזור ה100$
* בימים האחרונים המנייה עולה ומגיעה לאזור התנגדות, בנוסף נראה שהמנייה מתכנסת ובקרוב תבחר כיוון.

אין באמור המלצה!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.