NYSE:EL   Estee Lauder Companies, Inc. (The)
צפיות ‎94‎
4
מניית EL חברת אסתי לאודר
המניה בתוך תעלה עולה ונתמכת על קו מגמה עולה,
נמצאת על הצטלבות ממוצעים,
עליה מעל הממוצעים יכול לתת המשך תנועה למעלה.
נקודת אזהרה - קו הדאון טרנד.
בכל אופן עסקה עם יחס סיכון סיכוי מצויין.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה