NYSE:EL   Estee Lauder Companies, Inc. (The)
מניית EL חברת אסתי לאודר
המניה בתוך תעלה עולה ונתמכת על קו מגמה עולה,
נמצאת על הצטלבות ממוצעים,
עליה מעל הממוצעים יכול לתת המשך תנועה למעלה.
נקודת אזהרה - קו הדאון טרנד.
בכל אופן עסקה עם יחס סיכון סיכוי מצויין.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.