dvirher

ENIC להמשך ירידות לאחר הישענות על התנגדות

שורט
NYSE:ENIC   Enel Chile S.A
ניתן לראות את המניה נתמכת הקו ההתנגדות ולאחריה התחזקות ירידות. שורט עד לליעד
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.