DavidRah

LONG SPY - ניתוח לפוזיצית לונג ארוכת טווח בסנופי

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
זהו גרף חודשים של חוזים עתידיים על ה SPY . בגרף ניתן לראות את השיאים של 2000 ו -2007 ואת השפלים של 2002 ו-2009.
הגרף מציג ניתוח לפי מניפת גאן וכן משלב את גלי האליוט בגל העליות האחרון שהחל ב-2009. לפי הניתוח, פריצה של 2878.5 תשלח את השוק לרמת ה-4070 נקודות בתוך כ-18-22 חודשים.

״קנאת סופרים, תרבה חוכמה״.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.