DavidRah

LONG SPY - ניתוח לפוזיצית לונג ארוכת טווח בסנופי

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎119‎
2
זהו גרף חודשים של חוזים עתידיים על ה SPY . בגרף ניתן לראות את השיאים של 2000 ו -2007 ואת השפלים של 2002 ו-2009.
הגרף מציג ניתוח לפי מניפת גאן וכן משלב את גלי האליוט בגל העליות האחרון שהחל ב-2009. לפי הניתוח, פריצה של 2878.5 תשלח את השוק לרמת ה-4070 נקודות בתוך כ-18-22 חודשים.

״קנאת סופרים, תרבה חוכמה״.