CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎94‎
2
שבוע טוב.
סקירה שבועית:
ניתוח חוזי הנאסד"ק וה- S&P
מניות הטכנולוגיות, נפט.
פקיעת אופציות חודשיות.
שתי מניות לפתיחת השבוע.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כל הכתוב והנאמר בסרטון זה לשם למידה בלבד.

תגובות