Lifestrader

תכנית עבודה לפתיחת שבוע המסחר

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
אחר אלו מצבים לעקוב בפתיחת השבוע. סקירת וידאו.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.