CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
הנכס מצוי במבנה התפלגות כפולה 3291-3269 3268-3238
איזור 3268-9 מהווה רמת פיבוט שחוצצת בין 2 ההתפלגויות
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.