Zohar_Leibovich

המנתח השיפוטי - איתות שורט בחוזים על השוק

שורט
CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
לכל מי ששואל היכן אני אז... הנני, אולי היום אתחיל לחדש את הסקירות השבועיות/יומיות שלי, ההפסקה נבעה מתהליכים טובים שקראו אצלי אבל כמו שפתחתי הנני.

בכל מקרה שיתוף ראשון שאני משתף אתכם הוא איתות לשורט שאני מזהה בחוזים שלאור רצף העלייה בשוק יכול להתפתח לתיקןו במפה היומית של מספר ברים.

ניפגש בקרוב להמשך סקירות ובכלל חלוקה בעסקאות שאראה ואחלוק עמכם בזמן אמת, כפי שאני נוהג לעשות לאורך השנים בהם אני פועל.

שורט... סטופ על הגבוה
עסקה סגורה: הגיע לסטופ: תוך חצי שעה נזרקנו בבעיטה החוצה :)

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון
http://www.zohartrade.com