CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎26‎
2
מסחר יומי על mini s&p500 אולי יהיה הזדמנות לshort אם ישבור ויאשר את ברגף 15 דקות את רמת 4040כנראה שאנחנו נרד ל 4020 באיזור זה
*לא להמלצה למטרת לימוד בלבד