dov1007

חוזה ה S& P ליום 14.12 שעה 1610

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
כרגע אנחנו בגאפ down של 30-33 נקודות
יעד ראשון דרומה 4612 אח"כ סגירת הגאפ ב 4592
המשך ירדות יעד 4540
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.