CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎12‎
3
חוזה mini s&p 500 נמצא על איזור תמיכה קלה על מנת שנראה שבירה או היפוך מגמה נצטרך לראות נר גדול שעושה זאת ע"מ להכנס לעסקה
*לא להמלצה למטרת לימוד בלבד