CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
חוזה mini s&p 500 נמצא על איזור תמיכה קלה על מנת שנראה שבירה או היפוך מגמה נצטרך לראות נר גדול שעושה זאת ע"מ להכנס לעסקה
*לא להמלצה למטרת לימוד בלבד
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.