dov1007

Es contract נכון לשעה 1605 רצועת מסחר 3275-3239/33

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
מאז הירידה ב24.12 הנכס איתר רצועת מסחר 3275-3239/33
פריצה תתן כיוון
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.