eldad2305

סקירה שבועית לשבוע 21.2.21

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎380‎
6
שבוע טוב לכולם.
מצורפת לכם סקירת שוק מוקלטת.
סקירת חוזה S&P
קורלציות עם השוק.
ניתוח של הנפט
שתי מניות לשבוע הקרוב.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה