Lifestrader

השוק מראה סימני סיומת של המגמה היורדת בטווח הקצר

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎150‎
3
השוק מראה סימני סיומת של המגמה היורדת בטווח הקצר.
פריצת האלכסון העיורד תאפשר כניסה נוחה

תגובות