dov1007

ס.פ, תקרה משולשת -לאן נכון ל 5.25.2022 שעה 1445

dov1007 מעודכן   
CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
אחרי הריצה אתמול של 155 נקודות ! ויצירת תקרה משולשת נדדרש לבחון חלופות
הנכס יצר טווח דשדוש של כ-170 נקודות עם תקרה משולשת ב4300 ופריצת שווא למטה
בהיבטי תבניות ,למעשה 3 חלופות:-צבירת ווליום ועוצמה בתוך תעלת דשדשוש עד לפריצה,פריצה למעלה או פריצה למטה ראה תבנית ריקה ב2 הכיוונים
הערה:
2 יעדים ראשונים דרומה הושגו במלואם מתקרבים לשלישי
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.