CME_MINI:ESH2020   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2020)
מפולת ? האם בהלה עקב ידיעות ? תיקון למסע העליות שלא נפסק ? לא יודע
אלו הרמות שאתייחס אליהם במסחר כתמיכה/התנגדות
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.