dov1007

חוזה ה- ס.פ תנודתיות + "החלפת" חוזה

השכלה
CME_MINI:ESH2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2022)
התנודתיות ועצימות טווח המסחר היומי התגברה
לקולות המלחמה ולזוועותיה נוסף החל מהיום - חמישי , תהליך החלפת חוזים -rollover שמוסיף תנודתיות
אם מותר לי,ממליץ לנקוט משנה זהירות
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.