eldad2305

מניית ESTC

לונג
NYSE:ESTC   Elastic N.V
צפיות ‎98‎
2
מניית ESTC מסקטור התוכנה
המניה בתוך תעלה עולה. ונתמכת על התמיכה במחיר 74.80
כל עוד המניה בתוך התעלה היא נחשבת לחיובית.
גילוי נאות אני כנסתי כבר לעסקה.
יעדי רווח הינם ההתנגדויות המופיעות על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה