eldad2305

מניית ESTC

לונג
NYSE:ESTC   Elastic N.V
צפיות ‎45‎
3
מניית ESTC מסקטור התוכנה
מחיר יעד אנליסטים 176.75
המניה מומלצת לקניה, RECOM - 1.80
בהיבט הטכני:
המניה השלימה תיקון גדול(סגירת פרבולה עד מחיר 104.00)
מאז המניה החלה ליצר גל עליה עם מחזורים גבוהים (כניסת כסף חדש למניה).
אתמול המניה יצרה נר בולען עם מחזור גבוה ומתבססת על ממוצע 20 וסגרה מעל ממוצע 200.
פריצת ההתנגדות מעל 122.50 תאשר המשך גל עליה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, ניתוח המניה ללמידה בלבד.

תגובות