eldad2305

מניית ESTC

לונג
NYSE:ESTC   Elastic N.V.
מניית ESTC מסקטור התוכנה
מחיר יעד אנליסטים 176.75
המניה מומלצת לקניה, RECOM - 1.80
בהיבט הטכני:
המניה השלימה תיקון גדול(סגירת פרבולה עד מחיר 104.00)
מאז המניה החלה ליצר גל עליה עם מחזורים גבוהים (כניסת כסף חדש למניה).
אתמול המניה יצרה נר בולען עם מחזור גבוה ומתבססת על ממוצע 20 וסגרה מעל ממוצע 200.
פריצת ההתנגדות מעל 122.50 תאשר המשך גל עליה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, ניתוח המניה ללמידה בלבד.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.