UZI_COHEN

EUR/CHF -מעקב פוטנציאל לתיקון והמשכיות התנועה השורית

FX:EURCHF   יורו / פרנק שוויצרי
שבוע טוב לכל הסוחרים
ניתן לראות שהיורו התחזק מול חלק מהמטבעות (העיקריים), כגון -יין, אוסטרלי.
הגרף הנוכחי מראה פוטנציאל לתחילת התנועה השורית.
המחיר ירד תקופה לא קצרה, לאחרונה, התכנס ולא הראה כיוון ברור.
סימנים ראשונים לשינוי מומנטום, נראים על הגרף.
בשלב הזה המומנטום חזק מאוד, נצפה לתיקון והשתלבות במידה והגרף יספק את התנאים הללו.
תרחיש אפשרי מוצג.
דעתי בלבד כמובן.
שבוע מסחר מוצלח לכולם!!!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.